Proves d’intervenció

Neteja

Consolidació

Cartografia d’alteracions