Projectes de recerca

ASSET – Avaluació de productes adequats per als tractaments conservatius de la descomposició de la sal marina;

MURST – Tecnologies innovadores per a la recuperació i el manteniment dels edificis dels centres històrics;

CNR Cultural Property Project 1997-2002 – Projecte Arsenal de Venècia – Avaluació de la compatibilitat i durabilitat d’un morter a base de calç hidràulica aplicat en el maó dels edificis històrics afectats per l’augment dels fenòmens de la humitat;

IN-CUL.TU.RE. – La innovació en la Cultura, el Turisme i la Restauració;

BYHERINET – Byzantine Heritage Network: Rehabilitation, Highlighting and Managment inthe Eastern Mediterranean Basin;

MARMORA PHRYGIAE – metodologies interdisciplinàries per al coneixement i la conservació. Arqueologia de la construcció, informàtica i ciències físiques i químiques per a la reconstrucció històrica de les obres i el proveïment de materials pètria d’una ciutat romana i bizantina d’Àsia Menor, Hierápolis de Frígia (becari);

LIEMP – xarxes de laboratoris públics de recerca: Laboratori d’eficiència energètica d’habitatges i de conservació;

“MARTA” RACCONTA – Històries virtuals de tresors ocults. Museu Arqueològic de Taranto