Productes per a la restauració

Assajos i supervisió d’efectivitat en el temps, a través de proves físiques i simulació de degradació natural.