Estudis in situ

Escanejat làser

Documentació fotogràfica

Identificació de morfologies de degradació

Fotografia amb llum visible

Fotografia amb llum infraroja

Fotografia IR- fals color

Mesura del color

Termografía infraroja

Mesura de l’humitat

Mesura ponderal de l’humitat

Seguiment microclimàtic

Videoendoscopia

Inspecció d’elements de fusta

Assajos escleromètrics de fusta

Proves de resistència sobre fusta

Georadar

Microscopia digital

Fluorescència de Rajos X (XRF)

Absorbiment d’aigua (mètode de l’esponja de contacte)