Béns Històric-Artístics

  • Recerca històrica i d’arxiu
  • Estudi tècnic executiu
  • Caracterització físic-química del substrat, de les capes de policromia i dels acabats
  • Avaluació tècnica per a l’atribució i l’autenticació d’obres d’art
  • Definició de l’època d’execució de les obres d’art
  • Recerca i identificació de materials sobreposats als originals
  • Estudi dels processos de degradació i avaluació de l’estat de conservació
  • Cartografia dels materials i de les seves alteracions